CIRKULARNA EKONOMIJA

Jer volimo svoj planet Zemlju

Raspolažemo ograničenim resursima i njihova uporaba u linearnoj ekonomiji podrazumijeva stvaranje otpada kojim se zagađuje okoliš.

Cirkularna ekonomija, s druge strane, teži maksimalnom iskorištavanju resursa i stvaranju što je manje moguće otpada.​

Započnite s cirkularnom ekonomijom, uštedite na ispisu i sačuvajte okoliš!

Cirkularna ekonomija podrazumijeva prije svega povratak već korištenih proizvoda ili onoga što je od njih ostalo u ciklus proizvodnje i uporabe. Na taj se način pokušava smanjiti količina otpada i potaknuti na recikliranje predmeta koji se ponovo mogu upotrijebiti, bilo da je riječ o korištenju resursa za ponovnu proizvodnju ili reparacije gotovih proizvoda. Na taj se način maksimalno koriste resursi, koji su ionako ograničeni, štedi novac i čuva okoliš. 

Zadovoljstvo nam je što je Europska unija prepoznala naš rad i značenje u cirkularnoj ekonomiji, gdje ambalažu tonera i tinti, koju mnogi smatraju (opasnim) otpadom, vraćamo u poslovni ciklus te je sufinancirala projekt “Čuvamo prirodu i štedimo novac”. Svrha projekta bila je proširiti kapacitete i povećati kvalitetu reciklaže tonera i tinti za pisače, čime smo povećali konkurentnost tvrtke NIWA star d.o.o. na tržištu.

Projektom je omogućeno uređenje i opremanje nove proizvodne jedinice, proizvodnih strojeva i opreme, čime se povećalo kvalitetu i kapacitete te omogućilo pokretanje proizvodnje novih proizvoda za kojima je tržište iskazalo interes.

Dok se radi na zabrani upotrebe jednokratne plastike, u Atlantskom oceanu već pluta otok plastičnog otpada veličine Francuske. Ambalaža tinte ili tonera za printere ne mora biti jednokratni otpad, možete aktivno sudjelovati u ciklusu cirkularne ekonomije – donesite praznu ambalažu tonera i tinti, a mi ćemo ju ponovo napuniti.

Čuvamo prirodu i štedimo novac

NIWA star d.o.o. tvrtka je pod brendom imena Refill-planet specijalizirana za reciklažu tonera i tinti, odnosno potrošnog materijala za pisače.

Projektom je omogućeno uređenje i opremanje nove proizvodne jedinice, proizvodnih strojeva i opreme, čime se povećalo kvalitetu i kapacitete te omogućilo pokretanje proizvodnje novih proizvoda za kojima je tržište iskazalo interes.

Više o EU fondovima možete pronaći na pronaći na poveznici: strukturnifondovi.hr

Sadržaj objavljen na ovoj stranici isključiva je odgovornost tvrtke NIWA star d.o.o.