Politika privatnosti

Izjava o zaštiti osobnih podataka NIWA STAR d.o.o. (www.refill-planet.hr)

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za NIWA STAR d.o.o.za trgovinu i usluge, Zabočka 8,10000 Zagreb, OIB:52341377132, napravljena je sukladno Općoj Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

Molimo pažljivo pročitajte slijedeći tekst prije korištenja naše Web stranice.

Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Politike privatnosti  Internetske stranice www.refill-planet.hr.

Izjava o privatnosti

NIWA STAR d.o.o. se obvezuje pružati zaštitu osobnih podataka korisnika ovih stranica, na način da prikuplja samo osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici tvrtke i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

NIWA STAR d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice www.refill-planet.hr  pridržava se važećih propisa s ciljem zaštite privatnosti svojih korisnika, a posebno Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Voditelj obrade osobnih podataka  za ovu stranicu je tvrtka NIWA STAR d.o.o. za trgovinu i usluge, Zabočka 8,10000 Zagreb.

Molimo sve korisnike Internet stranice www.refill-planet.hr, ali i primatelje obavijesti o proizvodima i akcijama (u daljnjem tekstu Pretplatnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke NIWA STAR d.o.o. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, koja su vaša prava vezana za pristup osobnim podacima, njihov ispravak i brisanje te koje je vaše pravo na prigovor.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet korisnika (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.).

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Svaki korisnik odnosno pretplatnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu : gdpr@refill-planet.hr 

Prihvaćanjem ove Politike privatnosti unutar uvjeta i odredbi klikom prilikom registracije korisnika odnosno prijavom pretplatnika na primanje obavijesti o proizvodima i akcijama NIWA Star d.o.o., korisnik odnosno pretplatnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže s obradom osobnih podataka kako ih ova Politika utvrđuje.

Kada prikupljamo osobne podatke?

Vaše osobne podatke, između ostalog, prikupljamo u sljedećim slučajevima:

 • ako nas izravno kontaktirate putem internetske stranice www.refill-planet.hr  kako biste zatražili informacije ili ponudu za naše usluge, putem naše kontakt forme
 • prilikom registracije na našu stranicu te kreiranja korisničkog računa
 • prilikom narudžbe proizvoda iz naše web trgovine
 • ako odgovorite na naše izravne marketinške kampanje, na primjer ispunjavanjem kontakt forme za unos podataka na našoj internetskoj stranici
 • ako sudjelujete u nagradnim natječajima koje organiziramo

Ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

U koju svrhu prikupljamo i obrađujemo osobne podatke

NIWA Star d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika Internet stranice u svrhu:

 • provođenja sigurne provjere autentičnosti korisnika koji pristupaju Internet stranici,
 • realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga,
 • dostave robe korisniku,
 • komunikacije s korisnikom,
 • eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?

Pravna osnova obrade vaših osobnih podataka je

 • izvršavanje ugovora o kupnji kojeg sklapate s nama prilikom narudžbe naših proizvoda i usluga
 • vaša privola za obradu osobnih podataka u svrhu primanja obavijesti o posebnim pogodnostima

Korisnik unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Uvjeta poslovanja i ove Politike privatnosti prilikom narudžbe proizvoda i usluge s ove stranice sklapa ugovorni odnos s tvrtkom NIWA STAR d.o.o.

Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo i obrađujemo?

Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem registracije ili kupnje proizvoda su:

ime i prezime, adresa, grad, poštanski broj, email, telefonski broj, IP adresa i datuma i vrijeme s koje je napravljena prijava, IP adresa i datum i vrijeme s koje su dane suglasnosti ili privole, datum i vrijeme registracije.

Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe (IP adresa, ime domene, vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) koristit ćemo isključivo radi ocjene posjećenosti internetske stranice i radi poboljšanja njezina sadržaja i funkcionalnosti, odnosno u statističke svrhe.

S kojim primateljima NIWA STAR d.o.o. dijeli osobne podatke?

Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama pod uvjetom da postoji opravdana osnova za prijenos, kao što je ispunjenje ugovorene usluge, prosljeđivanje podataka koji se tiču i odnose na isporuku robe, prijevoz i slično.

NIWA STAR d.o.o. će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi korisnika podijeliti osobne podatke korisnika s:

 • Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od korisnika zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako korisnik odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen
 • Pružateljem usluge za slanje newsletter kampanja. Osobni podaci će se podijeliti sa sustavom za slanje newsletter kampanja samo ako korisnik označi da želi primati obavijesti o ponudama, akcijama i promotivnim materijalima.
 • Pružateljem usluge za online kartično plaćanje Stripe, https://stripe.com/en-hr/legal/ssa

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Osobne podatke čuvamo u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Spremamo ih onoliko dugo koliko je potrebno za svrhu za koju se obrađuju ili za postupanje u skladu sa zakonom.

Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vaše privole, pohranjujemo do vašeg opoziva.

Osobne podatke koje obrađujemo na temelju zakona ili ugovornog odnosa s vama čuvamo sve dok to propisuje zakon (npr. 11 godina od izdavanja za izdane račune), odnosno za vrijeme trajanja ugovora i još 5 godina nakon prestanka (koliko iznosi opći rok zastare).

Po isteku razdoblja čuvanja osobne podatke brišemo učinkovito i trajno.

Kako štitimo vaše osobne podatke

Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

 • strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog pristupa“
 • sigurni prijenos prikupljenih podataka,
 • postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa
 • trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.

Svi vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših partnera te im se pristupa i koristi u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti. Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te poduzimamo sve mjere potrebne za njihovu zaštitu. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Registracijom ili ispunjavanjem bilo koje kontakt forme na internet stranici refill-planet.hr,  zatražit ćemo privolu da obrađujemo vaše osobne podatke navedene u kontakt formi u određenu svrhu/e. Svrhe koje možemo istaknuti u kontakt formama zahtijevaju zasebnu privolu svake posebno.

Pristup i ispravak osobnih podataka

Pravo na pristup podacima – Imate pravo zatražiti informaciju obrađujemo li vaše osobne podatke, koje podatke obrađujemo te zatražiti pristup (uvid) vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Ukoliko se radi o većoj količini podataka, mogli bismo zatražiti precizniju specifikaciju zahtjeva za dostavom određenih skupina podataka.

Pravo na ispravak – Ako uočite da o vama obrađujemo netočne ili nepotpune podatke ili ih želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak tih podataka odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka. Kako bismo osigurali da o uvijek obrađujemo samo točne osobne podatke potrebno je da nam bez odgađanja javite sve njihove promjene.

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Pravo na brisanje (zaborav) – Brisanje osobnih podataka može se tražiti primjerice ako ste povukli svoju privolu za obradu pojedinih podataka, kada se vaši osobni podaci nezakonito obrađuju ili kada više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na bilo koji način obrađeni. Međutim, molimo da uvažite činjenicu da podatke nećemo moći izbrisati ako su oni potrebni radi ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza ili drugih pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

U svim situacijama kad je to moguće, sve vaše osobne podatke ćemo nepovratno izbrisati iz naših sustava te ostaviti samo općenite statističke podatke koji se nikako ne mogu povezati s vašim identitetom.

Obrada i prenosivost osobnih podataka

Pravo na ograničenje obrade – Imate pravo ishoditi ograničenje obrade vaših osobnih podataka, koje se može tražiti primjerice ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka, ako sumnjate u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, no ne želite da se ti podaci izbrišu ili su ti još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva.

Pravo na prenosivost podataka – Ako se obrada temelji na vašoj privoli ili se vrši u svrhu izvršenja ugovora sklopljenog s vama, a istodobno se izvodi automatiziranim sredstvima, imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje smo od vas dobili. Ako to zatražite, vaše ćemo osobne podatke prenijeti izravno drugom voditelju obrade, ako isto bude tehnički izvedivo. 

Pravo na prigovor

Pravo na prigovor – U svakom ste trenutku, s obzirom na vašu posebnu situaciju, ovlašteni uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas, zbog čega ćemo obradu istih ograničiti. Također, navedene ćemo podatke izbrisati i prestati obrađivati, osim ako dokažemo da za obradu postoje obrazloženi i opravdani pravni temelji za zadržavanje istih. Osim toga, u bilo kojem trenutku imaš pravo prigovoriti protiv obrade vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. Nakon podnošenja prigovora vaši će se osobni podaci prestati obrađivati u navedenu svrhu.

Pravo na povlačenje privole

Pravo na povlačenje privole – Ako se obrada vaših osobnih podataka temelji na vašoj privoli, imate je pravo u bilo kojem trenutku povući, bez ikakvih negativnih posljedica.

Za slučaj da više ne želite da više na bilo koji način obrađujemo vaše podatke, zahtijevate brisanje, ispravak ili prijenos vaših podataka, o tome nas obavijestite i to putem e-mail poruke na e-mail adresu: gdpr@refill-planet.hr 

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Ukoliko imate prigovore na obradu vaših podataka, možete uložiti svoj prigovor nadležnom državnom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Politika kolačića

Kako bi ova web stranica radila ispravno sa svim svojim funkcionalnostima te da bi mogli dalje raditi na unaprjeđenju stranice i poboljšanju korisničkog iskustva, potrebni su nam kolačići (eng. cookies). Prema regulacijama Europske unije, od 25. ožujka 2011. godine obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak. To znači da korištenjem ove web stranice imate mogućnost u posebnom pregledniku pristati ili odbiti uporabu tih datoteka. Ako onemogućite kolačiće, nažalost nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web mjesta koje su podržane tom tehnologijom.

Koristimo ih i u svrhu praćenja statistika posjećenosti: kolačići skupljaju informacije o interakcijama posjetitelja na našim web stranicama, kao i za normalno funkcioniranje web programa: kolačići služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti web mjesta koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.

Kolačićima trećih osoba poput Google-a, Facebook-a i sl., možemo prikupljati podatke o posjećenosti i načinu upotrebe web stranice, Vašu IP adresu, vrstu operativnog sustava koji koristite, jezik kojim se služite, preglednik na kojem surfate i slične podatke. Svi podaci se prikupljaju anonimno i putem kolačića se ne može otkriti Vaš osobni identitet. Ako Korisnik ne želi da se na njegovom računalu ostavljaju kolačići, potrebno ih je obrisati ili blokirati u pregledniku. Brisanjem ili blokiranjem kolačića bit će otežan pristup sadržaju internetske stranice.

Što su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje web mjesto sa servera sprema u vaš web preglednik računala ili mobitela (ovisno s kojim uređajem pristupate stranici), i to kada prvi puta posjetite tu web stranicu. Nakon prvog posjeta, svaki puta kada web preglednik zatraži identičnu stranicu sa servera, kolačići se s korisničkog računala šalju na server. Na taj način, server ima mogućnost identifikacije i praćenja web preglednika. Termin kolačići koristimo za sve datoteke koje na prethodno opisani način prikupljaju podatke.

Koje vrste kolačića postoje?

Postoji nekoliko tipova kolačića:

Privremeni kolačići (sesije): automatski se uklanjaju s vašeg računala kada zatvorite web preglednik. Pomoću njih web mjesta pohranjuju privremene podatke (npr. stavke u košarici za kupnju)

Stalni kolačići: ostaju spremljeni na vašem računalu i nakon zatvaranja web preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke – najčešće je riječ o vašim postavkama kod korištenja stranice. Stalni kolačići će ostati na vašem računalu tako dugo dok ih ručno ne uklonite ili dok im ne istekne rok.

Kolačići prve strane: dolaze s web mjesta kojeg gledate, a to su privremeni ili stalni. Pomoću njih web mjesta pohranjuju podatke kao što su ime i lozinka, s ciljem da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta.

Kolačići treće strane: pripadaju različitim domenama od onog prikazanog u adresnoj traci. Web stranice mogu sadržavati sadržaj iz drugih područja (kao što su banneri), što otvara mogućnost za praćenje korisničke povijesti pregledavanja. Mogućnosti podešavanja privatnosti u većini modernih preglednika omogućuju blokiranje kolačića treće strane.

Vrste kolačića podijelili smo u tri kategorije kako bi vam omogućili odabir.

Tehnički ili funkcionalni kolačići

Oni osiguravaju da određeni dijelovi web-stranice rade ispravno i da vaše korisničke postavke ostaju poznate. Postavljanjem funkcionalnih kolačića olakšavamo vam posjet našoj web-stranici. Na taj način ne morate više puta unositi iste podatke prilikom posjeta našoj web-stranici i, na primjer, artikli ostaju u vašoj košarici dok ne platite. Ove kolačiće možemo postaviti bez vašeg pristanka.

Statistički kolačići

Statističke kolačiće koristimo za optimiziranje iskustva web stranice za naše korisnike. Ovim statističkim kolačićima dobivamo uvid u upotrebu naše web stranice. Tražimo vaše dopuštenje za postavljanje statističkih kolačića.

Kolačići za marketing/praćenje

Marketinški/kolačići za praćenje su kolačići ili bilo koji drugi oblik lokalne pohrane, koji se koriste za stvaranje korisničkih profila za prikaz oglašavanja ili za praćenje korisnika na ovoj web-stranici ili na nekoliko web-stranica u slične marketinške svrhe.

Postavljeni kolačići

 

Elementor – Funkcionalni

Elementor Pro – Funkcionalni

WooCommerce – Funkcionalni

WordPress – Funkcionalni

Youtube – Marketing

Google Analytics – Statistički

Stripe – Funkcionalni

Pristanak

Kada prvi put posjetite našu web-stranicu, prikazat ćemo vam skočni prozor s objašnjenjem o kolačićima. Čim kliknete na “Spremi postavke”, pristajete na korištenje kategorija kolačića i dodataka koje ste odabrali u skočnom prozoru, kao što je opisano u ovim Pravilima o kolačićima. Možete onemogućiti korištenje kolačića putem svog preglednika, ali imajte na umu da naša web-stranica možda više neće raditi ispravno.

Funkcionalni

Služe za tehničko pohranjivanje ili pristup strogo je potrebno za legitimnu svrhu omogućavanja korištenja određene usluge koju je izričito zatražio pretplatnik ili korisnik ili za isključivu svrhu provedbe prijenosa komunikacije preko elektroničke komunikacijske mreže.

Statistički

Služe za tehničku pohranu ili pristup koji se koristi isključivo u anonimne statističke svrhe. Bez sudskog poziva, dobrovoljne usklađenosti od strane vašeg davatelja internetskih usluga ili dodatnih zapisa treće strane, informacije pohranjene ili dohvaćene samo u ovu svrhu obično se ne mogu koristiti za vašu identifikaciju.

Marketing

Služe za tehnička pohranu ili pristup potreban za izradu korisničkih profila za slanje reklama ili za praćenje korisnika na web stranici ili na nekoliko web stranica u slične marketinške svrhe.

Omogućavanje/onemogućavanje i brisanje kolačića

Svoj internetski preglednik možete koristiti za automatsko ili ručno brisanje kolačića. Također možete odrediti da se određeni kolačići ne smiju postavljati. Druga je mogućnost promijeniti postavke internetskog preglednika tako da primate poruku svaki put kad se stavi kolačić. Dodatne informacije o ovim opcijama potražite u uputama u odjeljku za pomoć vašeg preglednika.

Imajte na umu da naša web-stranica možda neće raditi ispravno ako su svi kolačići onemogućeni. Ako izbrišete kolačiće u svom pregledniku, oni će se ponovno postaviti nakon vašeg pristanka kada ponovno posjetite naše web-stranice.

Izmjena politike privatnosti

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

Za pitanja i/ili komentare o našoj Politici kolačića i ovoj izjavi, molimo da nas kontaktirate koristeći sljedeće kontakt podatke:

NIWA STAR d.o.o.
Zabočka ulica 8, Zagreb
Hrvatska
Web-stranica: https://refill-planet.hr
E-mail: gdpr@refill-planet.hr 

Kako bi ova web stranica radila ispravno sa svim svojim funkcionalnostima te da bi mogli dalje raditi na unaprijeđenju stranice i poboljšanju korisničkog iskustva, potrebni su nam kolačići (eng. cookies). Prema regulacijama Europske unije, od 25. ožujka 2011. godine obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak. To znači da korištenjem ove web stranice imate mogućnost u posebnom pregledniku pristati ili odbiti uporabu tih datoteka. Ako onemogućite kolačiće, nažalost nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web mjesta koje su podržane tom tehnologijom.

Koristimo ih i u svrhu praćenja statistika posjećenosti: kolačići skupljaju informacije o interakcijama posjetitelja na našim web stranicama, kao i za normalno funkcioniranje web programa: kolačići služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti web mjesta koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.

Kolačićima trećih osoba poput Google-a, Facebook-a i sl., možemo prikupljati podatke o posjećenosti i načinu upotrebe web stranice, Vašu IP adresu, vrstu operativnog sustava koji koristite, jezik kojim se služite, preglednik na kojem surfate i slične podatke. Svi podaci se prikupljaju anonimno i putem kolačića se ne može otkriti Vaš osobni identitet. Ako Korisnik ne želi da se na njegovom računalu ostavljaju kolačići, potrebno ih je obrisati ili blokirati u pregledniku. Brisanjem ili blokiranjem kolačića bit će otežan pristup sadržaju internetske stranice.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje web mjesto sa servera sprema u vaš web preglednik računala ili mobitela (ovisno s kojim uređajem pristupate stranici), i to kada prvi puta posjetite tu web stranicu. Nakon prvog posjeta, svaki puta kada web preglednik zatraži identičnu stranicu sa servera, kolačići se s korisničkog računala šalju na server. Na taj način, server ima mogućnost identifikacije i praćenja web preglednika. Termin cookies koristimo za sve datoteke koje na prethodno opisani način prikupljaju podatke. Postoji nekoliko tipova kolačića:

Privremeni kolačići (sesije): automatski se uklanjaju s vašeg računala kada zatvorite web preglednik. Pomoću njih web mjesta pohranjuju privremene podatke (npr. stavke u košarici za kupnju)

Stalni kolačići: ostaju spremljeni na vašem računalu i nakon zatvaranja web preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke – najčešće je riječ o vašim postavkama kod korištenja stranice. Stalni kolačići će ostati na vašem računalu tako dugo dok ih ručno ne uklonite ili dok im ne istekne rok.

Kolačići prve strane: dolaze s web mjesta kojeg gledate, a to su privremeni ili stalni. Pomoću nijh web mjesta pohranjuju podatke kao što su ime i lozinka, s ciljem da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta.

Kolačići treće strane: pripadaju različitim domenama od onog prikazanog u adresnoj traci. Web stranice mogu sadržavati sadržaj iz drugih područja (kao što su banneri), što otvara mogućnost za praćenje korisničke povijesti pregledavanja. Mogućnosti podešavanja privatnosti u većini modernih preglednika omogućuju blokiranje kolačića treće strane.