Printer – kako odabrati odgovarajući?

Nemojte odmah kupiti najjeftiniji printer – bilo da je riječ o printeru za ured ili dom.

Novac kojim raspolažemo je uvijek ograničavajući faktor kada se kupuje bilo što, pa tako i novi printer. Zato je važno gledati na duži rok. Obično uz najpovoljniji uređaj dolazi tinta ili toner prilično visoke cijene. I maloga broja stranica koje je moguće ispisati te nešto slabije kvalitete ispisa. U tom slučaju, ako uzmete razdoblje od jedne godine, vidjet ćete mogućnost uštede da ste u startu potrošili nešto više novca za sami printer. S tim da računate još i na višegodišnje korištenje printera.

Pa zar je svaki super-povoljni printer „navlakuša“?

Zapravo, svaka roba ima svoga kupca. Čak i ako kupac točno izračuna troškove vezane za nju. Mikro i malim poduzetnicima, koji na mjesečnoj bazi ispisuju tek račune, najpovoljniji uređaj je odlično rješenje. Isto vrijedi ako je printer za kućnu upotrebu. Dodatno se može uštedjeti ukoliko se koristi zamjenski ili refill toner ili tinta. Takvi su puno povoljniji od originalnih, ali i zamjenskih. U korist obnovljenim tintama i tonerima idu i brojni etički i praktični argumenti – nema kršenja prava vlasništva, smanjuje se zagađenje okoliša i u isto vrijeme štedi.

Uređaj za one koji printaju više

Bitna stavka za printer je svakako jamstvo proizvođača i njegove poslijeprodajne usluge. Odaberite uvijek printer čiji proizvođač stoji iza svoga proizvoda te nudi višegodišnju garanciju ispravnog funkcioniranja uređaja. Ako ipak dođe do potrebe za servisom, bitno je da proizvođač ima razgranatu mrežu servisa, do kojih ćete lako doći. Rijetko se nudi zamjenski, dok je vaš uređaj na servisu. Raspitajte se o brzini i kvaliteti servisnih usluga.

Printer za najam

Refill planet nudi uslugu najma printera, u koju je uključeno redovito održavanje uređaja, toner ili tinta i savjeti za optimizaciju ispisa. Svakom se korisniku pristupa individualno, odabire se uređaj prema njegovim potrebama i osigurava njegovo ispravno funkcioniranje.

Ukoliko ispisujete velike količine na mjesečnoj razini, razmislite o najmu printera. Što su velike količine? Ukoliko ispisujete više od 1.000 stranica mjesečno (to su 2 omota papira), ukoliko ispisujete puno stranica u boji, trebali biste razmisliti o najmu. U tom slučaju ćete lako kontrolirati troškove vezane za ispisivanje, koji su fiksni iz mjeseca u mjesec.